- Apostolische geloofsbelijdenis

- Dordtse leerregels

- etc

- etc